Woensdag 13 juni wordt gerestaureerde waterpomp van Hummelo weer in gebruik gesteld

Op 13 juni om 16.00 uur neemt burgemeester Marianne Besselink de gerestaureerde waterpomp bij de kerk in Hummelo opnieuw in gebruik. Inwoners van Hummelo zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

De gietijzeren waterpomp, gemaakt in 1875, is de oudste nog werkende pomp in de Achterhoek. Tijdens de herinrichting van de ‘Huiskamer’ van Hummelo ging de pomp in opslag bij de gemeente. Medewerker Bert van onze buitendienst restaureerde de pomp. Het binnenwerk is compleet vernieuwd en de zwengel drijft nu een dynamo aan. Met de hiermee opgewekte stroom gaat een klep open waardoor er water gaat stromen. De pomp is aangesloten op het waterleidingnet waardoor het water dat uit de pomp komt geschikt is om te drinken. Daarmee is de pomp meteen ook een leuke halte voor fietsers en andere passanten om hun bidons met water te vullen!

De restauratie van de pomp is financieel mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van TCD Hummelo. In 2017 bestond deze motorsportvereniging 60 jaar en TCD doneerde het geld dat zij ter ere van die gelegenheid inzamelde aan de Hummelose samenleving. Het bestedingsdoel werd de pomp.

Bij de (her)ingebruikname zijn naast de burgemeester en een afvaardiging van TCD Hummelo ook de dorpsraad Hummelo en leerlingen van de school de Woordhof aanwezig. Met het terugplaatsen van de pomp is de herinrichting van de ‘Huiskamer’ van Hummelo afgerond. Om dit moment te markeren, nodigen wij inwoners van Hummelo uit om samen met de burgemeester, TCD, de dorpsraad en de schoolkinderen de 13de om 16.00 uur te komen proosten op Hummelo met een vers getapt glaasje water uit de pomp. Graag tot dan!